Молитвы Николаю Чудотворцу о помощи в решении финансовых проблем

Молитвы Николаю Чудотворцу о помощи в решении финансовых проблем

С добрым утром!

О пресвяты́й и пречу́дный о́тче Нико́лае, утеше́ние все́х скорбя́щих,

ны́нешнее на́ше приими́ приноше́ние и от гее́нны изба́витися на́м Го́спода умоли́

богоприя́тным твои́м хода́тайством, да с тобо́ю воспева́ем: Аллилу́иа.

(Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м 1-й и́кос и 1-й конда́к.)

Моли́тва пе́рвая.

О всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день,

те́плый на́ш засту́пниче и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче!

Помози́ ми́, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем се́м житии́,

умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми́ оставле́ние все́х мои́х грехо́в,

ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во все́м житии́ мое́м, де́лом, сло́вом,

помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми́, окая́нному,

умоли́ Го́спода Бо́га всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя́ возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния:

да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство,

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

 

Моли́тва втора́я.

О всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю все́х,

ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих!

Ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в губя́щих е́; и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́

и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са,

наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и внеза́пныя сме́рти.

И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ и́х от царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чнаго,

та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тме́ грехо́в су́ща, и изба́ви мя́ гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни.

Я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию,

Христо́с Бо́г ти́хое и безгре́шное житие́ да́ст ми́ пожи́ти в ве́це се́м,

и изба́вит мя́ от шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Удачного дня!

Подпишись на рассылку «Новости эзотерики» в ВК https://vk.com/app5728966_-147818986#21103

***

Предсказания будущего по фото https://miryasnosveta.ru/news/predskazaniya-budushhego-po-foto-na-2019-god/ 

Опубликовал(а) Светлана Фея
парапсихолог, кармапсихолог, тренер личностного роста, бизнес – организатор, info – Woman, консультант по красоте и здоровью, поэтесса , автор книги «Живая летопись ясновидящей» , имею 5-ять ступеней школы ДЭИР, практикую цигун, энерго – каналы, рейки, йогу, Мастер(ДП), коуч-тренер..
Предыдущая запись
У клетки
Следующая запись
Душа моя заблудшая
Добавить комментарий